این سوال ها زندگی شما را زیر و رو می کنند

می خواهیم شما را با انواع سوال هایی آشنا کنیم که اگر هر روز و مدام از خود بپرسید و خودتان هم پاسخش را بدهید، می توانید تحولی بزرگ در زندگی خود ایجاد کنید. ه گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، ولتر (نویسنده فرانسوی) می گوید:…
Read More